Jag är ”vägvisare” och ”dörröppnare” till rätt instanser och rätt beslutsfattare inom offentlig verksamhet i Sverige, både vad gäller politiker respektive tjänstemän.


Efter en lång och framgångsrik politisk karriär, använder jag numera mina kunskaper, erfarenheter och min kompetens i egen verksamhet. Jag agerar och verkar som samhällslots för individer, företag, föreningar och organisationer som behöver kontakter, utbildning eller medverkan i olika projekt.

Dörröppnare,