Projekt,

Behöver du en förstudie för att tydliggöra för- och nackdelar med olika alternativ och för att få ett bättre beslutsunderlag i ditt projekt?


Behöver du hjälp med omvärldsbevakning? Med en extern konsult är förutsättningarna bättre för att syftet med projektet uppnås och att det håller sig inom de uppställda tids- och kostnadsramarna. Effektiviteten ökar och kvaliteten blir bättre. 


Jag kan lotsa dig rätt i systemet och öppna dörrar till rätt person. Jag kan  gå in i olika faser och medverka i större eller mindre projekt inom offentlig verksamhet och näringsliv.