Inger Högström-Westerling AB driver konsultverksamhet i att hjälpa uppdragsgivare med kvalificerade kontakter, utbildning och projektledning. Företaget riktar sig till beslutsfattare inom näringsliv, offentlig verksamhet och organisationer, i första hand i Örebroregionen. Insatserna präglas av kvalitetstänkande och effektivitet, med uppdragsgivarens speciella behov i fokus.

Välkommen,