Utbildning,

Kunskap kan man aldrig få för mycket av. Man kan alltid lära sig nya saker och förbättra det man redan kan. Kunskap är också färskvara. Jag lotsar dig som behöver ny kunskap och fräschar upp den du har. Med över tjugo år som lärare kan jag anpassa innehåll och metod till den grupp jag jobbar med.


Jag erbjuder utbildning i hur offentlig verksamhet är organiserad, styrs och verkar. Jag kan göra introduktionspaket i anpassning till samhället för företag som rekryterar utländska chefer och medarbetare/konsulter. Likaså kan jag guida och presentera Örebro, när ditt företag har internationella besök av kunder och leverantörer.


För att bli framgångsrik förtroendevald behövs utbildning i vad det politiska uppdraget innebär och kräver. I politikerguiden kan du välja bland flera områden med konkreta insatser för att öka kompetensen, både för dig som är ny och för dig som varit med längre.


Jag ger handfast hjälp och träning, så att du bli bättre på att framföra ditt budskap, muntligt eller skriftligt. Du kan också få kunskap om och träning i att möta media, både i med- och motgång.